Rektor UJEP Martin Balej, který je současně také členem Mensy ČR, využil konání celorepublikového setkání Mensy v Ústí nad Labem a vyzval jeho účastníky k návštěvám ústeckých fakult. Ty proběhly na dvou fakultách UJEP, přírodovědecké a strojního inženýrství.

„Návštěvu jsme velmi uvítali. Logicky máme zájem o prezentaci našich pracovišť lidem s kvalitním intelektovým potenciálem a tedy
pravděpodobným zájmem o vysokoškolské studium technického zaměření, které je považováno za náročné,“ říká děkan fakulty strojního inženýrství Štefan Michna.

Na fakultě strojního inženýrství hosté z Mensy navštívili většinu laboratoří v Kampusu UJEP. Dále zavítali do Botanického parku v Předlicích a na přírodovědecké fakultě se seznámili s nanotechnologiemi.

„Návštěvníci se nejvíce zajímali o výzkum v návaznosti na aplikační sféru… jak a kde jsou naše výsledky aplikovatelné. Nejmenší členové
Mensy zase projevili velký zájem o oblast mikroskopie a výsledky, které z mikroskopů získáváme,“ upřesňuje PR pracovnice FSI Lucie
Melničáková.

Jana Kasaničová