Zkušenosti z politiky máte, takže lze předpokládat, že máte představu, co byste ráda přinesla jako svůj příspěvek ve vedení města?
Nešlo přehlédnout, že v koalici již nějakou dobu není shoda. Kompetence rady byly přeneseny na zastupitelstvo. To velmi znesnadnilo fungování města. Již jsem to jednou zažila. Bylo evidentní, že předchozí koalice společnou řeč již nenajde. Byla snaha najít řešení a to se podařilo. Věřím, že můj příchod do vedení města situaci zklidní a umožní nám navázat na předchozí práci z minulého období. Chtěla bych realizovat revitalizaci bývalých jeslí na Kamenném Vrchu, spustit projekt oživení Střekovského nábřeží, pokračovat v záměru městského tržiště u obchodního centra Forum.

Mluvíme-li o ekonomice, jak byste zhodnotila působení své předchůdkyně Věry Nechybové, která uvádí, že za jejího působení končilo hospodaření města přebytkem, s tím, že se investovalo do akutních oprav?
Nejsem zastáncem úspor, když má město ohromný vnitřní dluh za zanedbané infrastruktury. Ideální stav, kdy se majetek průběžně udržuje a opravuje, je možná nedostižným cílem, ale každá akutní oprava klade několikanásobně vyšší nároky na finanční prostředky. Co jeden rok ušetříte na údržbě, později velmi draze zaplatíte.

Na zasedání zastupitelstva padla silná kritika i do řad ODS, na adresu náměstka Pavla Tošovského. On, coby rozvojový náměstek a náměstek pro získávání dotací, s vámi bude úzce spolupracovat. Jak zatím vidíte jeho dosavadní působení?
Připravit projekt k realizaci zabere určitý čas. To není vidět. Nyní je před spuštěním řada projektů, které se budou v letošním roce realizovat. Náměstek Pavel Tošovský bude pokračovat v rozpracovaných projektech. Nové investice jsou v mojí gesci a investice svázané s dopravou jsou v gesci náměstka Martina Hausenblase.

Kritiku ANO z řad PRO! nebylo možné přeslechnout. Proč ta náhlá změna postoje a vstup do koalice?
Z opozice nemáte žádnou možnost uvést do života svůj program. Vím, že naši voliči nejsou s pasivitou spokojeni, očekávají, že za námi bude něco vidět.

Nebylo to rok a půl před volbami zbytečné?
Nikdy nic není zbytečné.

Na závěr, co první jste udělala, když jste se ujala své nové funkce?
Ujala jsem se rozpočtu, který bychom měli schvalovat 1. března. Je to nejdůležitější dokument. Bez jasného finančního plánu nemůžete nic plánovat.