"Řidiči by měli věnovat pozornost především oknům, ze kterých musí mít dostatečný výhled, aby byli schopni reagovat na situace, které na silnici nastanou," uvedla mluvčí policie Martina Frýdová. Řidič totiž nesmí řídit vozidlo, na kterém jsou nečistoty, mezi které patří i námraza a sníh, které mu zabraňují ve výhledu vpřed, vzad i do stran.

Dále by řidiči měli před jízdou odstranit sníh a led z celého povrchu vozidla, protože uvolněný kus ledu nebo vrstva sněhu mohou ohrozit jeho samotného, ale také další účastníky provozu. "Řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém je led, který by mohl ohrozit bezpečnost. To se týká i nákladu a například připojeného vozíku. V případě, že tyto podmínky řidič nedodrží, může mu policie uložit pokutu do výše dva tisíce korun," řekla Frýdová.

Je nutné, aby si řidiči před jízdou zkontrolovali také registrační značky na autě. Ty nesmí být zakryty blátem nebo sněhem. Musí být dobře čitelné. Pokud je registrační značka nečitelná, hrozí řidiči pokuta mezi od pěti tisíc do deseti tisíc korun a také zákaz řízení na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

"Apelujeme na všechny řidiče, aby především v zimních měsících věnovali zvýšenou pozornost svým vozidlům a před jízdou je vždy řádně očistili od námrazy a sněhu, neboť tím chrání nejen svůj život a zdraví, ale i ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích," dodala Martina Frýdová.