Nové vedení Středohorského tunelu, který bude společně s Krušnohorským tunelem největší podzemní část vysokorychlostní trati (VRT) v Ústeckém kraji, navrhl Institut Puls na základě podnětu ústeckého podnikatele Martina Hausenblase. „Tunely navržené ve variantě Radobýl tak mají například menší sklon. Tím pádem jimi může projíždět nákladní vlak s větší zátěží a sníží se tak četnost průjezdu nákladních vlaků okolo obcí. Protože jich bude potřeba prostě méně. Zároveň nižší sklon tunelu umožňuje úsporu v energiích a menší zátěž na napájení vysokorychlostní tratě,” přibližuje jednu z předností Radobýlu Hausenblas. Podle jeho názoru by toto řešení vysokorychlostní železnice přineslo díky rozvoji mobility pozitiva i dalším obcím v Ústeckém kraji. Podle autorů by také zajistila odklonění nákladní dopravy z centra Litoměřic i Ústí nad Labem.

Kromě Litoměřicka by Hausenblasovo řešení ovlivnilo také obce na Ústecku, kde pro svůj nápad nachází podporu. „Pro obyvatele Chlumce je nyní daleko schůdnější varianta Český Újezd, coby součást varianty Radobýl. Nabízí nám možnost realizovat ji v málo obydleném prostoru, umožňuje lepší protihluková opatření a dobře dostupné zázemí stavby,“ uvedla starostka Chlumce Veronika Srnková. U variant prosazovaných Správou železnic se Chlumečtí obávají otevřeného výkopu místo ražby a s tím spojené možné ztráty spodních vod nebo narušení statiky domů.

Na prohlídce legendy.
To by byla jízda! Lidé se v Ústí loučili s rychlovlakem TGV, vrací se do Francie

Nápad Martina Hausenblase ale výrazně narazil na ministerstvu dopravy, které řídí investora vysokorychlostních tratí Správu železnic. „Jsme i nadále přesvědčeni, že varianty předložené Správou železnic do procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje jsou dopravně smysluplné, technicky realizovatelné a z hlediska ekonomického efektivní,“ uvedl Jan Jakovljevič z tiskového odboru ministerstva dopravy s tím, že ministerstvo variantu Radobýl nepreferuje a nesleduje.

Kromě postoje ministerstva dopravy do hry vstupuje také jaderná bezpečnost. Nedaleko navrhované trati okolo Radobýlu se totiž nachází úložiště jaderného odpadu. Posuzování tak bude jak na Správě úložišť jaderného odpadu (SÚJB), tak i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) musí prokázat, že případná stavba a provoz VRT nezhorší bezpečnostní parametry úložiště. Pokud nám to prokáže, nebude SÚJB proti této variantě mít námitky. Aktuálně však nejsou všechny informace o možných dopadech této varianty na bezpečnost úložiště radioaktivního odpadu známé a k definitivnímu posouzení vhodnosti této trasy považujeme za nezbytné, aby byla situace a míra rizika jednoznačná,“ řekla pro Deník Lenka Babická z oddělení strategie Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

SÚRAO se v minulosti zúčastnila několika jednání na ministerstvu dopravy, kde se probírala i varianta VRT Radobýl vedoucí nedaleko úložiště Richard. „Jasně jsme sdělili, že bezpečnost úložiště je pro nás nyní i v budoucnu naprostou prioritou, kterou musíme pro Českou republiku zajistit a pravidelně ji prokazovat. A právě bezpečnosti úložiště Richard musí být podřízeny jakékoliv činnosti, které by se ho mohly, byť i vzdáleně, týkat,“ upozornil Jan Karlovský ze SÚRAO.

Správa železnic představila mobilní informační centrum k vysokorychlostní železnici
Nový VRTmobil podá informace o přípravě vysokorychlostních tratí

Kvůli stavbě vysokorychlostní železnice se v Ústeckém kraji konala již řada veřejných setkání, nespokojenost a obavy vyjadřují především obyvatelé žijící podle plánovaných tras na Litoměřicku a Ústecku. Zatím poslední takové setkání se uskutečnilo minulý týden v Chabařovicích na Ústecku, nedaleko kterých bude ústit Krušnohorský tunel. Ten má převzít nákladní dopravu z údolí Labe. A právě toho se místní nejvíce obávají, navíc by u Chabařovic měl vzniknout v areálu bývalé Prefy nový nákladní terminál.

Kudy nová vysokorychlostní železnice Ústeckým krajem povede by mělo být jasné v červnu letošní roku. Na posledním předprázdninovém jednání by totiž krajští zastupitelé měli dostat na stůl aktualizaci zásad územní rozvoje kraje, tedy krajského územního plánu.