„Veřejný vodovod není k napouštění bazénů určený. Prudké nárazové otevření kohoutků může zapříčinit zkalení vody, někdy také dojde ke snížení tlaku vody v sousedních domácnostech. Rozhodnete-li se přesto napouštět bazén z vodovodu, je důležité napouštět pomalu. Kohoutky tedy otevřít pouze tak, jako při odebírání vody pro běžnou potřebu,“ uvedla mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

V průběhu teplých dnů je podle ní také důležité kontrolovat kvalitu vody v bazénech.

Více informací o rozborech vody si zájemci mohou přečíst na www.scvk.cz

(ks)