„Dostali jsme oficiální vyjádření národního parku, že kompenzační opatření nelze stanovit,“ řekl webu Zdopravy.cz první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Právě takzvaná kompenzační opatření jsou ovšem klíčovou podmínkou pro pokračování přípravy jezu a vůbec schválení Koncepce vodní dopravy.

Výstavba jezu totiž negativně zasáhne do významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica, které patří do evropské soustavy Natura 2000.

Vláda sice v lednu rozhodla, že veřejný zájem na zachování vodní dopravy na Labi převažuje nad veřejným zájmem ochrany zmíněných lokalit, zároveň ale stanovila podmínku, že bude vypracován návrh kompenzačních opatření. Jeho vypracováním byl pověřen právě park.

Přírodně významná je především oblast soutoku Ploučnice s Labem v centru Děčína, kde vznikají bahenní náplavy, které vytvářejí vhodné podmínky pro život vzácných rostlin a hmyzu. Pod vzdutou hladinou tyto biotopy zmizí. Jako o kompenzacích se proto mluvilo například o vytvoření podobných podmínek jinde nebo regulaci hladiny. Národní park ale nyní říká, že nic takového není možné.

Až do konce roku 2015 přitom plán na stavbu děčínského jezu nebyl v rozporu s lokalitami Natura 2000. Ministerstvo životního prostředí ale tehdy pod tlakem Evropské komise rozšířilo lokalitu Labské údolí až do Děčína, s čímž například nesouhlasilo město.

Ředitelství vodních cest má ke stavbě už tři roky připravenou mezinárodní dokumentaci EIA, po rozšíření oblastí Natura 2000 ji ale uložilo do šuplíku.

Bez nového jezu bude lodní doprava na Labi podle ministerstva dopravy i rejdařů skomírat. Úsek Labe pod Děčínem je posledním od soutoku s Vltavou, kde je plavba závislá pouze na přírodních podmínkách.