Program Transformace nabízí malým a středním podnikům bezúročné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a lze jimi financovat až 90 % způsobilých výdajů projektu. „Úvěry skutečně poskytujeme s nulovou úrokovou sazbou. Doba splatnosti je až deset let včetně možnosti bezplatného odložení splácení až na čtyři roky. Zatíženo jakýmikoliv poplatky není ani samotné poskytnutí úvěru či jeho předčasné splacení,“ představil základní parametry zvýhodněného financování Pavel Křivonožka, člen představenstva zodpovědný za úsek řízení obchodu NRB.

 Nakoupit lze třeba nové stroje

Financovat z programu lze různé druhy investičních projektů – od pořízení strojů, technologií, zařízení, softwaru, licencí, po pořízení či výstavbu energeticky účinných budov určených k podnikání nebo komplexní rekonstrukci nemovitostí.

Protože je cílem programu celková revitalizace Ústeckého kraje, regionu postiženého mnohaletou těžbou uhlí, lze podpořit pouze ty typy projektů, které nebudou tzv. významně poškozovat životní prostředí. „Nelze tedy třeba financovat stroje a technologie na naftu a plyn. V případě pořízení budov musí taková nemovitost spadat do energetické třídy A či B. Pokud se jedná o rekonstrukci, pak musí dojít alespoň k 30 % úspoře energie,“ přiblížil Pavel Křivonožka.

Učebna CNC také prošla rekonstrukcí.
FOTO: Děčínští strojaři a elektrotechnici se učí v nových prostorách

„Typicky tedy financujeme například pořízení CNC obráběcích center, řezacích automatů, osazovacích automatů, plniček, lepiček, lisů a dalších průmyslových technologií, výrobních linek, vysokozdvižných vozíků na elektrický pohon, měřící a geodetické techniky, serverů a související výpočetní techniky. Kromě toho ale také poskytujeme bezúročné úvěry na nákup nových technologií do zubních ordinací a jiných zdravotnických praxí, nové zařízení do restaurací a vybavení hotelů či nákup elektromobilů, pokud je jimi vykonávána obchodní činnost,“ dodal člen představenstva Pavel Křivonožka.

 Bezúročně je možné postavit i výrobní halu

Z programu lze zafinancovat i nemovitosti sloužící k podnikání. Může jít například o výstavbu či pořízení výrobních, dílenských a skladovacích hal s maximální spotřebou energie 195 MWh/rok, nákup budov určených k podnikání spadajících do energetické třídy A nebo B, nebo komplexní rekonstrukci výrobních areálů, administrativních budov či jiných provozoven, při níž se dosáhne úspory energie v minimální výši 30 %. Program Transformace připravila NRB ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a prostředky na něj určené jsou vyčleněny z Operačního programu Spravedlivá transformace. Vedle Ústeckého kraje mohou podporu čerpat i podnikatelé z Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.

Národní rozvojová banka nabízí firmám z Ústeckého kraje bezúročné úvěry na jejich rozvoj.Národní rozvojová banka nabízí firmám z Ústeckého kraje bezúročné úvěry na jejich rozvoj.Zdroj: Archiv ÚK