Informovali jsme vás zde: Past na řidiče! V Ústí vyrostla další obrazovka

Proč jste se rozhodli postavit vaši obrazovku právě v Božtěšické ulici?
Na Božtěšické ulici sídlí naše společnost. Dalším důvodem, proč jsme zvolili tuto lokalitu, je fakt, že se jedná o místo s vysokou návštěvností potenciálních klientů našich partnerů, a kde je současně poměrně málo objektů pro bydlení. Jedná se tedy o hlavní dopravní tepnu města, spíše o komerční oblast, která může přinést našim potenciálním klientům zvýšenou poptávku a pomoci tak firmám efektivněji bojovat s hospodářskou krizí, kterou pociťuje zřejmě každý občan či firma. Dále pro tuto lokalitu rozhodly výborné rozhledové podmínky pro řidiče v obou směrech, první nejbližší přechod pro chodce je vzdálen téměř 100 metrů od obrazovky a v jeho místě je rychlost omezena na 50 km/h. Takže i aspektem bezpečnosti provozu jsme se zabývali již před samotnou výstavbou obrazovky.


Její kritici se obávají, že bude nebezpečná. Jaký je váš názor a jaká bude skutečnost?
S kritikou jsme částečně počítali, ovšem s takovou agresivitou se nám smiřuje jen těžko. Náš názor je takový, že legálně provozovaná reklama je legální právě proto, že není nebezpečná. Je zvláštní, že některým spoluobčanům vadí legální propagace, kterou zde najdeme spíše v menšinovém zastoupení, než desítky nelegálních reklam rozsetých po celém městě. Jsme přesvědčeni, že žijeme v právním státě a dodržujeme-li zákony a další předpisy, můžeme tedy legálně podnikat. A tyto zákony by měly platit pro každého. Nebezpečí v naší reklamě opravdu nespatřujeme. Sám jsem řidičem a reklama mé chování za volantem nijak neovlivňuje, nákupní rozhodnutí však ano. Skutečným nebezpečím pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu je podle mne zejména nedodržování rychlosti či řízení pod vlivem omamných látek.


Je obrazovka nějak zabezpečena – má snížený jas atd?
Ano, obrazovka má celou dobu regulovaný jas tak, aby nikoho neoslňovala či neobtěžovala obyvatele sousedních domů. Ve večerních a nočních hodinách je její jas utlumen na necelá 2 procenta celkového výkonu, což znamená, že její jas je menší než u běžné pouliční lampy či protijedoucího vozidla.


Snažili jste se tyto obavy ověřit, například nějakým posudkem a jakým?
Vyřizování jednotlivých dokumentů jsme se začali věnovat již v únoru 2012. Před zažádáním o územní souhlas jsme nechali vypracovat mimo jiné dopravně-psychologický posudek, který nastavil pravidla taková, aby provoz obrazovky byl bezpečný, což dodržujeme. Toto vyžadoval také stavební odbor ústeckého magistrátu. Nechali jsme zpracovat studii na světelné znečištění podle hygienických norem s ohledem na lokalitu, ve které se nacházíme, a i tyto závěry striktně dodržujeme. Posudků, povolení a stanovisek je celá řada, výše uvedené však považujeme z hlediska bezpečnosti či obtěžování okolí za klíčové. Dokonce jsme vedli jednání se zástupcem iniciativy momentálně atakující náš projekt asi nejvíce, kdy jsme nabízeli součinnost při nastavování parametrů obrazovky. Toto však zůstalo bez další odezvy, vynechám-li negativní mediální kampaň, které jsme se doposud neúčastnili a v budoucnu ani účastnit nechceme.