Film představuje část přírodovědného vzdělávacího projektu s názvem Poklad na stříbrném Labi. Projekt totiž uspěl v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Ty přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

Do roku 2023 muzeum uskuteční soubor aktivit od vlastivědných exkurzí v okolí Ústí nad Labem, přes muzejní výstavu až po výukové programy pro školáky v muzeu i v přírodě. „Výstavu otevřeme v lednu příštího roku a z ní si mohou odnést návštěvníci terénní deník se základními informace o labské přírodě a zároveň poskytne malým i dospělým turistům prostor i pro vlastní poznávání a jejich záznam,“ popsala botanička ústeckého muzea Ladislava Filipová coby vedoucí týmu, který projekt uvádí do života.

Natáčí se další díly připravované filmové série „Poklad na stříbrném Labi“ v produkci Muzea města Ústí nad Labem.
FOTO: Vinnetou se má v Čechách lépe než v Německu

„Veliký duchu, vyslechni Vinnetoua! Nehas jiskru jeho bratra Old Shatterhanda, jehož duše je čistá, jako krev Vinnetouova…!“ prosí ve filmu slavný indián ducha řeky Labe. Ten odpovídá: „Vím! Duše tvého bratra je čistší než voda mezi mými břehy. Věz, že já sám jsem otráven těmi, které jsem dlouhá staletí napájel.“

Dialog startuje dramatickou pouť filmových hrdinů po řece, kde jde doslova o život. Na indiánské kánoi dvojice hledá pomoc na místech, kde si řeka zachovává pozůstatky své přirozené podoby. „Důležitou postavou tohoto dílu je bobr evropský, který se na české Labe vrátil jako dlouhodobě vyhubený druh až v devadesátých letech 20. století a patří k symbolům zlepšující se kvality vody. Do té doby platilo Labe spíš za obří stoku,“ dodal spoluautor scénáře a muzejník Martin Krsek.