Návrh na její udělení můžete předložit v kategoriích regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura a sport. V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba měla být vyznamenána, a zašlete dokumenty, které podpoří váš návrh, např. životopis, výčet zásluh nebo novinové články o činech, a připojte kontaktní údaje.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: urad@kr-ustecky.cz do 28. února 2019. Na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.