Dále také výroba panelů na výstavu s tématy souvisejícími s drogami a jejich účinky na lidský organismus, zpracování příběhů slavných lidí, kteří zemřeli na požívání drog a léků…, to jsou aktivity projektu, který od května realizovala pro žáky Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem a který byl zaměřen na prevenci užívání drog a jiných návykových látek.

Protidrogový kufřík

Projekt zakončil velký projektový den, kterého se zúčastnili žáci střední i základní školy. Procházeli výstavou a na panelech, nástěnkách, ve vystavených publikacích hledali odpovědi na otázky v pracovních listech.

Podívali se i na protidrogový kufřík se vzorky drog. Do školy jej přinesla Daniela Vrublová z Policie ČR, která se věnuje přednáškové činnosti zaměřené na prevenci kriminality, trestní odpovědnosti a právního povědomí pro ZŠ a SŠ. Žáci obdrželi i skládačku s příspěvky z projektového dne.

A co žáky nejvíce zaujalo?

„Určitě semináře v K-centru a také film i semináře v protidrogovém vlaku v Praze. Vše bylo velmi pečlivě připraveno a žáci byli nenásilnou formou vtaženi do děje a aktivně zapojeni. I činnost při výrobě panelů žáky bavila, vyhledané informace pěkně zpracovali i výtvarně, zaujala je i práce na počítačích, na kterých vytvořili pěkné prezentace a zpracovali příběhy slavných lidí, kteří doplatili na užívání drog," řekla Daniela Štěpanovská, metodička primární prevence ve škole.

Seznámení s hodnotami

„Projekt se podařil, jeho cílem bylo odradit žáky od užívání drog a jiných návykových látek, umožnit žákům poznání vlastních hodnot a kvalit a seznámit se s hodnotami a kvalitami svých vrstevníků", dodala Daniela Štěpanovská.

Projekt byl finančně podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování.