Dokument je v němčině, ale škola si ho nechá přeložit a zpřístupní ho studentům. Spolu s ním pamětník škole věnoval psací stroj z roku 1928, stejný typ, který škola v té době používala k výuce.

Publikaci napsal na popud lidí z německého serveru, který se zajímá o Ústecko. Nejprve na základě archivních materiálů a osobních vzpomínek. „Pak se mi začali ozývat lidé, kteří zde studovali. Jejich příběhy jsem zakomponoval do historických souvislostí," řekl autor.

Podle něho jsou vzpomínky unikátní. Třeba na to, jak znalost češtiny ze školy zachránila německému absolventovi život během ruského zajetí a mnohé další.

Historik Martin Krsek z ústeckého muzea řekl, že podobná práce je velmi cenná. „Především osobní vzpomínky pana Adamce a dalších spolužáků, které sesbíral. Oficiální historii v archivech najdete, ale ty vzpomínky nikoli," vysvětlil.

Podle něho škola ve své době patřila mezi významné instituce a byla centrem vzdělanosti v celém regionu. „Dokonce se ve své době snažila o vznik vysoké obchodní školy v Ústí. To se ale bohužel nepovedlo," uvedl. Například v roce 1918 měla škola přes 1 200 studentů z celého Rakouska-Uherska. Někteří studenti prý pocházeli až ze Sýrie.

Kromě překladu dokumentu chce škola s autorem spolupracovat. „V rámci dějepisu či občanské nauky bychom rádi udělali nějakou přednášku. Je to mnohem lepší, než se historii učit z nějakého psaného textu," uvedl ředitel Roman Jireš.