Do pozice šéfa největší fakulty UJEP ho volil akademický senát jednohlasně třinácti hlasy ze třinácti jako jediného kandidáta.

Škoda, který doposud na univerzitě působil jako proděkan pro studium na pedagogické fakultě UJEP, je odborníkem na didaktiku, na psychodidaktiku, také na třídní management a rovněž na sociálně patologické jevy. V křesle nahradí děkana Pavla Doulíka.

 Den kariéry FSI UJEP.
Den kariéry přivedl na UJEP další firmu a pracovní agenturu

Budoucí děkan pedagogické fakulty je již 12 let členem jejího vedení. „Je mi opravdovou ctí, že jsem se mohl již 12 let podílet na vedení pedagogické fakulty. Za tu dobu jsem získal řadu zkušeností, které teď v pozici děkana budu moci zúročit. Velice lituji, že členem mého vedení nebude dosavadní děkan Pavel Doulík, ale samozřejmě mu nechci bránit v jeho dalším kariérním postupu a věřím, že naše velmi úzká spolupráce bude pokračovat i nadále,“ říká Jiří Škoda.

Do budoucna Jiří Škoda podtrhuje především potřebu přípravy kvalitních učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Ústecký kraj je, bohužel, regionem s velice nízkou kvalifikovaností učitelů a úkolem pedagogické fakulty je přispět výraznou mírou k řešení tohoto aktuálně velmi palčivého problému.

Ilustrační foto.
Ústecká univerzita vytvořila s vedením kraje dobrý tandem