Do konkurzního řízení přihlásil dvě pohledávky přesahující celkem 1,9 milionu korun.

Většinu částky tvoří sankce za špatně vyúčtovanou dotaci, kterou město obecně prospěšné společnosti poskytlo v roce 2013. Obecně prospěšná společnost je z rozhodnutí soudu v konkurzu, celkové závazky dosahují více než 2,1 milionu korun.

Rozpočtová kázeň

Mimořádnou kontrolu využití dotace nařídil ústecký magistrát loni na jaře. Podle vedoucí odboru školství a kultury Jany Müllerové, pod kterou divadlo spadalo, organizace špatně vyúčtovala 1,9 milionu.

„Vyúčtované finanční prostředky nebyly čerpány v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, tím došlo k porušení rozpočtové kázně," vysvětlila Müllerová.

„Jednotlivé doklady pro čerpání dotace nebyly jasně označeny, konkrétní fakturovaná služba vyúčtovaná z dotace neobsahovala množství a jednotkovou cenu práce. Uváděné náklady nebylo možno identifikovat a ověřit," vysvětlila vedoucí odboru kontroly Jana Sokolová s tím, že divadlo vyúčtovalo i částky provedené v jiném období, než mělo. Právě proto pak úřad vyměřil sankci.

Jako v minulosti

Někdejší ředitel divadla Vladimír Čepek odmítl, že by dotace byla použita jinak, než podle smlouvy s městem měla být.

„Dotace jsme použili na honoráře, na nákup představení a rozhodně byla použita v souladu s jejími podmínkami. Pokud byly nějaké chyby, pak jenom formální," řekl Čepek s tím, že divadlo vyúčtovalo dotaci stejně jako v minulosti, kdy s tím neměli žádné problémy.

Ústecký magistrát přihlásil tuto pohledávku do konkurzu. Domáhá se i dvou tisíc korun za pokutu od živnostenského úřadu. Kromě magistrátu dluhy vymáhají třeba i zdravotní pojišťovny, dodavatelé energií i někteří členové tehdejšího souboru.