V soutěži Inovační firma Ústeckého kraje se každoročně oceňují inovace výrobků, služeb nebo technologií zrealizované v regionu za uplynulé tři roky. Odborná porota se zástupci agentury CzechInvest, ICÚK, partnera soutěže Komerční banky a experta programu Ynovate vybírala ty nejlepší inovace ze dvou desítek přihlášených firem ve dvou kategoriích – malé a střední podniky a startupy. Nad oceněním převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Inovace, a především talentovaní lidé, kteří za nimi stojí, jsou tahounem nejen svých firem, ale také našeho regionu. Zlepšují jeho image. Jsem si toho vědom, a i proto ocenění každoročně podporujeme,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

„Je to již po čtvrté, kdy pořádáme tuto soutěž o nejlepší inovace. Za ty čtyři roky a desítky inovací, které jsme v soutěži hodnotili, mohu hrdě prohlásit, že v našem kraji je velké množství šikovných lidí. Díky za ně, že posouvají své firmy a inspirují ostatní,“ řekl ředitel ICUK Martin Mata.

Vítězství v kategorii malých a středních podniků si za rok 2021 odnesla firma New Water Group, s. r. o., a to za jejich inovativní přístup k filtraci vody. V New Water Group přišli s ultrafiltrací, což je tlakový membránový separační proces, který účinně odstraňuje nerozpuštěné látky, zákal, bakterie a viry z vody. Taková filtrace vody je pak řádově účinnější než pískové a ostatní konvenční filtrace, které při srovnatelných tlakových ztrátách a provozních tlacích plně nahrazuje. Navíc v kombinaci s dalšími dezinfekčními procesy vytváří tzv. multibariérový systém, který posiluje bezpečnost a robustnost provozu technologií pro úpravu i recyklaci vod.

„Inovace pro zlepšení ochrany životního prostředí jsou v našem kraji obzvláště vítané. Napomáhají v jeho transformaci v moderní, udržitelný region a ukazuje se, že naše zatížení průmyslovou činností a těžbou může být nakonec i naší výhodou. Tam, kde je problém, musíme hledat i řešení, jak dokazuje i činnost oceněné firmy,“ uvedla radní Iva Dvořáková, která za Ústecký kraj předala firmě ocenění.

V kategorii startupy se na prvním místě umístil startup Posedla, s. r. o., za plně zákaznickou customizaci vývoje cyklistických sedel, které se jim podařilo dosáhnout za pomocí vlastního parametrického algoritmu a průmyslového 3D tisku. Tento proces ve své digitální části kombinuje pokročilé softwarové nástroje pro algoritmické modelování a fotogrammetrii a v té hardwarové zase unikátní výrobní postup z dlouho-vlákenných kompozitních materiálů a 3D tisk. Výsledkem produkt na míru zákazníkům, který cyklisty vzdělává a pomáhá jim předcházet zdravotním komplikacím.

„U pánů z Posedla mě nejvíce zaujalo, kam dokázali posunout pojem na míru uživatelům. Navíc k tomu použili nástroje jak digitální, tak i hardwarové. Také už vzbudili pozornosti velkých hráčů na poli 3D tisku jako Prusa Research. Zkrátka je to velmi slibný startup z našeho kraje, o kterém ještě uslyšíme,“ dodal Jan Wedlich, jeden z porotců v soutěži Inovační firma Ústeckého kraje.

Obě vítězné firmy si odnesly ceny v hodnotě 50 000 korun, skleněné pamětní plakety, možnost používat logo Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2021 a tento ročník do balíku cen přibyl i voucher od partnera soutěže společnosti Louda Auto, díky kterému si výherci na prodloužený víkend mohou vyzkoušet elektro vůz dle vlastního výběru ze značek Audi, VW nebo Hyundai.

Hlavním partnerem ocenění byla Komerční banka a partnerem agentura CzechInvest. Soutěž byla podpořena z projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.