„Kozí vrch si v současnosti vybral ke hnízdění pár kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Jde o jeden ze tří známých párů tohoto krásného dravce, který v současné době hnízdí v přirozeném prostředí skal údolí Labe na území Českého středohoří. Bohužel, nelegální ferrata vede právě v blízkosti hnízdiště,“ vysvětlil Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří.

„Ferraty budované bez souhlasu orgánů ochrany přírody výrazně zasahují do přirozeného prostředí vzácných druhů, především ptáků. Zároveň esteticky narušují krajinné dominanty,“ upozornil Petr Kříž s tím, že hnízdící samice sokolů nezřídka při pocitu ohrožení hnízdo opouštějí.

Druhou nelegální ferratu uzavřeli ochránci přírody v přírodní rezervaci Vrabinec nedaleko Těchlovic.