Nejprve proběhlo vzájemné přivítání, seznámení i předání dárečků. Zazněla německá písnička, dále německé děti zahrály našim dětem pohádku O veliké řepě. Moc se jim pohádka povedla a našim dětem se líbila.

Medinautka projektu, paní Kristina Pokorná, děti zaujala aktivitami s českými a německými slovíčky. Paní učitelka Soňa Jakubcová také nacvičila se svými žáčky pásmo veselých českých i německých písniček. Společně si zazpívali i zatančili.

Po svačině a chvíli odpočinku se německé děti podívaly do výuky 1. třídy, kde jim děti předvedly, jak už pěkně umí číst, počítat a psát.

Německé pedagožky se zajímaly o strukturu hodin, počty žáků ve třídách i vybavení učebními pomůckami. Pak už zase německé děti spěchaly za dětmi z přípravky, protože tentokrát spolu malovaly a vystřihovaly veselé tučňáky, které si odvezly na památku domů. Aby program měly děti opravdu pestrý, následovala návštěva u živých zvířátek pana vychovatele J. Groha v přírodovědném kroužku.

Po obědě ve školní jídelně si ještě německé děti pohrály v družině a odpočinuly si před cestou domů. Návštěva se vydařila a i my se těšíme, až na jaře zavítají naše děti do Drážďan!

Lenka Kůtková