Mezi lidmi na Ústecku dokonce kolovala zpráva, že vedení nemocnice odstavilo dětskou kliniku.

Jak ale upřesnila Jana Mrákotová z Krajské zdravotní, jež zastřešuje nemocnice zřizované Ústeckým krajem, dětská klinika pouze fungovala v letním režimu. „Během té doby byla přijata jistá omezení, nikoliv uzavření. Nyní se už vše vrátilo do běžného provozu,“ vysvětlila mluvčí Krajské zdravotní.

Co se však týká personální problematiky, tak Krajská zdravotní nezastírá, že jde o jednu z aktuálních priorit. „Jedna z variant řešení je i spolupráce se zdravotníky ze zahraničí. Jednáme o personálu pro všechna naše zdravotnická zařízení. V současnosti nám chybí přes 250 sester. Jednáme i se zdravotníky z Ukrajiny,“ informovala Mrákotová.

Krajská zdravotní přitom neláká jen na slušný plat a benefity. Dokonce oslovila s prosbou o pomoc vedení města Ústí nad Labem. „My jsme zaregistrovali zájem Krajské zdravotní podpořit rozvoj zdravotní péče. Vedení společnosti se na nás obrátilo s dotazem na městské byty. My jsme je seznámili s bytovými projekty a přislíbili jsme, že po jejich dokončení budeme mít také zájem o navázání spolupráce v tomto směru,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

Na poli zdravotní péče se nemocnice může aktuálně pyšnit i cenou ze soutěže Anděl mezi zdravotníky, projektu určeného pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, lékárníky a záchranáře. Finále se konalo koncem srpna v Náchodě. Lékařka Jana Dušánková z ústeckého onkologického oddělení zde získala hlavní cenu v kategorii Sympatie Florence. „Jsem hrdá na to, že jsme se v nemocnici dopracovali k tomu, že si pacient může určit, kde a jak chce být doléčen,“ řekla o svém působení lékařka.

Lékařčini pacienti oceňují nejen její odborné znalosti a zkušenosti, ale zejména milý a trpělivý přístup a velkou úctu a respekt k lidem. Za všechny to stručně shrnula na sociální síti Facebook například Ústečanka Helena Prokešová. „Zlatá paní doktorka, cenu si určitě zaslouží,“ napsala.

Uplynulé období dvou let navíc výrazně ovlivnila pandemie nemoci covid-19, kdy zdravotníci pracovali často na hranici svých fyzických a psychických sil. Nemocnice během vrcholů všech tří vln musela vyčlenit přes dvě stovky lůžek pro infekční oddělení, přesunout sem personál, z nějž mnozí též onemocněli touto nemocí. Vyčlenila i dva týmy pro očkovací centra v bývalém rektorátu místní univerzity na Severní Terase a v OC Forum, mobilní týmy dojížděly do domovů pro seniory. „Vítězové v této soutěži jsou pro mě proto všichni, a to nejen ti ocenění, kterým samozřejmě ze srdce gratuluji,“ dodal k tomu předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.