Jaké jsou podmínky amnestie? Dlužník musí zaplatit svůj dluh na nájemném a poplatcích spojených s nájmem bytu do 31. července 2014. Také musí zaplatit veškeré náklady, které vznikly při vymáhání dluhu, jako jsou soudní poplatky, náklady řízení i exekuce a podobně.

Při splnění těchto podmínek radnice dlužníkovi promine zbývající poplatky z prodlení, a to do výše 100 procent, a zastaví soudní a exekuční vymáhání penále.

Obvod přitom vycházel ze skutečnosti, že penále často mnohonásobně převyšuje základní dluh.