Podle neštěmického vedení se jako nejpravděpodobnější zdroj zápachu jeví tamní čistírna odpadních vod. Městský obvod v minulosti už podal dva podněty na Českou inspekci životního prostředí k prošetření příčin tohoto nepříjemného zápachu.

V areálu této čistírny ještě stále probíhají úpravy a rekonstrukce technologických uzlů, které by měly v nejbližší době skončit.