Od večera do půlnoci se v litoměřické diecézi na území Ústeckého a Libereckého kraje zdarma otevřou dvě stovky kostelů, kaplí a modliteben.

Nepřístupné prostory

Jen v Ústeckém kraji se do projektu dosud přihlásilo 122 kostelů. V některých budou mít návštěvníci šanci prohlédnout si běžně nepřístupné varhanní kůry, krypty či kostelní věže.

Na Ústecku se zapojí 8 kostelů:Libouchec, kostel sv. Tří králů, Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Tisá, kostel sv. Anny, Ústí nad Labem, Kostel apoštola Pavla CČSH, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha, Velké Březno-Valtířov kostel sv. Václava

„Noc kostelů ale nabídne i prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, duchovní slovo či besedy o víře. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s křesťanstvím zajímá," říká mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.

Doprovodné programy připravují jednotlivá křesťanská společenství.

Na řadě míst si můžete užít komentované prohlídky, přednášky rozhovory nebo hudební vystoupení. Nebude chybět ani zábava pro děti.

Brožury a pexeso

Seznam otevřených objektů a jejich program si lidé mohou v předstihu prohlédnout na webových stránkách www.nockostelu.cz. Programy v brožurách pak návštěvníci dostanou i na místě během Noci kostelů. Pokud si do brožur nechají otisknout pamětní razítka z návštěvy, získají speciální certifikát poutníka.

„Děti se mohou těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí, které se v litoměřické diecézi zapojily do Noci kostelů. Tematicky navazuje na pexesa vydaná v předchozích dvou letech. Brožury i pexeso návštěvníci obdrží zdarma," zdůrazňuje Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi.

„Vydali jsme také pohlednice, které si lidé mohou odnést na památku. Na některých místech budou pro děti připraveny čokolády s logem Noci kostelů," dodává.

Chovejte se tiše

Noc kostelů 2015.Všechny objekty budou přístupné zdarma. Návštěvníci však musí respektovat posvátnost prostoru každého kostela a nenarušovat průběh akce nevhodným chováním. Samozřejmě by si také měli vypnout mobilní telefony. V kostelech je zakázáno fotografování i vstup se zvířaty.

Ze dvou stovek kostelů přihlášených v severních Čechách je jich víc než 140 římskokatolických.

Na 60 ostatních objektů otevře dalších devět církví Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, Apoštolská církev, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev a Církev adventistů sedmého dne.

PŘI NOCI KOSTELŮ MŮŽETE I SOUTĚŽIT

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž na téma „Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima" je určena dětem do 15 let. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie děti do 6 let; II. kategorie děti od 7 do 11 let; III. kategorie děti od 12 do 15 let.

Foto soutěž

Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu". Fotografovat se tedy mohou kostely pouze zvenčí. Nejlepší snímky budou v příštím roce součástí pexesa Noci kostelů.

Více informací naleznete na stránkách litoměřické diecéze www.dltm.cz.