„Návrhy jsme dostali ze sedmi měst Ústeckého kraje. Nominovaní dobrovolníci působí v různých oblastech jako je pomoc seniorům, tělesně postiženým, podpora pacientů v nemocnici nebo v hospicové péči, pomoc dětem v preventivních programech a v kojeneckých ústavech, čtenářům v knihovně, sbírková činnost, ekologická výchova nebo zooterapie," informovala koordinátorka Křesadla 2014 Jiřina Gasserová.

12 žen a pět mužů

Mezi nominacemi je jeden manželský pár působící v útulku pro psy a jeden tým, který se věnuje sbírkové činnosti pro potřebné. Navrženo je dvanáct žen a pět mužů, nejmladšímu kandidátovi je dvacet let a nejstaršímu 75 let.

Šestici oceněných vybere hodnotící komise 17. února. Budou v ní zastoupeny osobnosti regionu.

„Složení komise právě dokončujeme. Je naší zásadou, že nikdo z nás se její práce neúčastní a také komisi do výběru nezasahujeme. Výsledek bude i pro nás překvapením," vysvětlila ředitelka Dobrovolnického centra Lenka Černá.

Předání bude 19. března

Cena Křesadlo bude dobrovolníkům předána na slavnostním ceremoniálu 19. března v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

V loňském roce bylo na Křesadlo nominováno 24 lidí, a mezi šesti oceněnými byli čtyři dobrovolníci z Ústí nad Labem: Michaela Pillárová, Karel Demeter, Petr Janák a Roman Nekola.