„Tedy místu, kde naši studenti vykonávají většinu své praxe. Ušetřily by se tak náklady za dopravu a čas, studenti by rázem měli vše podstatně blíže," vysvětlil děkan Fakulty zdravotnických studií Zdeněk Havel.

PLÁNUJÍ NOVÉ OBORY

Stávající objekt ve Velké Hradební už nestačí. „Navíc plánujeme akreditovat nové obory. Po akreditaci zhruba devíti set studentů už pro nás bude nový objekt existenčně nutný," řekl Havel.
Plánovaná budova za 275 milionů korun by měla mít rozlohu okolo 6 100 metrů čtverečních. Hotová by mohla být do roku 2021.

Ve světě vypadají lékařské fakulty zpravidla zcela jinak. „Navíc bývají umístěny u nemocnic. Po dokončení do objektu přejde celá fakulta," dodal děkan Havel.

Masarykova nemocnice projekt univerzity vítá. „Součástí objektu by měl být také přednáškový sál pro akce větší, než je tři sta lidí. Ten nám zatím chybí. Je to pro nás zásadní, ale v současné době nejsme schopni takový sál postavit," řekl Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, které Masarykova nemocnice v Ústí patří.

MÍSTO UŽ JE

Místo v areálu nemocnice podle něj pro novou budovu školy je. „Postavením objektu vznikne ještě větší sepětí Masarykovy nemocnice a Fakulty zdravotnických studií. Jsme pro ni školskou základnou, ona spolupracuje se spoustou našich klinik," připomněl Liehne. Fakulta zdravotnických studií UJEP má 709 studentů. K oborům patří Fyzioterapie, Ergoterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra.