Dnes nerovný a rozlámaný povrch před sídlem vedení města získá zcela novou podobu. Stávající kamenné žulové desky nahradí kamenná dlažba. Z větší části je navrženo předláždění řezanými žulovými kostkami 10/10/8 cm v kombinaci černý syenit, Rožanská šedá žula a žula New Barmoral. Tato část náměstí se tím vzhledově přiblíží k nedávno zrekonstruované Revoluční ulici nebo již dříve položeným dlažbám na Mírovém náměstí a v ulici Hrnčířská.

Dlažbu v Revoluční ulici doplní památné kameny, upomínající na oběti holocaustu.
Výměna dlažby v Revoluční ulici lidi rozčílila. Budou v ní ale památné kameny

Ze tří stran budovy magistrátu bude položena vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z žulových desek 60/40 cm s frézovanými drážkami. Současný odvodňovací žlab bude vyčištěn a doplněn o dva nové žlábky a uliční vpust. Stavba bude realizována po částech, aby byl vždy zachován přístup k budově magistrátu a příjezd pro zásobování. Doba plnění je od předání staveniště do 31. srpna 2023.