Občané mají šanci aktivně zasáhnout do procesu utváření místa, kde žijí. Návrhy s největším počtem hlasů budou předloženy vedení města jako doporučené projekty k zařazení do akčního plánu na příslušný rok.

Aplikaci k hodnocení projektů včetně návodu jak hlasovat je na webu Strategie rozvoje města www.strategie-usti.cz v záložce „Jak se mohu zapojit“. Na stejné adrese bude také zveřejněno vyhodnocení výsledků.