Přibudou nová mola, přístup do vody pro návštěvníky i záchranáře, odpočinková místa a další vylepšení. Letos by mělo také padnout rozhodnutí, co se zdejším chráněným ložiskem uhlí.

PŘEVEZMOU POZEMKY

Podle Petra Lence, ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí, který má Miladu na starosti, se jezero dočká i nových altánů.

„Zásadní je zkvalitnění komunikací, případně vybudování přístupů k jezeru pro automobily, které připravujeme ve spolupráci s ministerstvem financí. Zároveň chceme dopracovat projekty na budování inženýrských sítí,“ přiblížil Lenc.

Největší pozemkové podíly převezme u Milady právě Ústí a Chabařovice. Jak vysvětlila Nechybová, lidé z Ústecka se začali s jezerem sžívat. „Připravujeme program na letní sezonu, vypisujeme výběrová řízení na provozovatele občerstvení a doprovodných atrakcí a her na léto,“ zmínila primátorka.

		Obyvatelé Ústí si stěžují na nepořádek v parcích.
Ústečané si přejí víc cyklostezek, čistější ulice a dokončenou Miladu

Společně se starostou Chabařovic Kusebauchem se ale shoduje na tom, že by měl stát konečně rozhodnout, zda zruší ochranu zdejšího ložiska uhlí. „Těžko bych šla stavět někam, kde by mi to stát za padesát let zboural. Palivový kombinát by měl také vypořádat majetková narovnání a nést odpovědnost stavebníka,“ uvedla Nechybová.

Kusebauch připomněl, že i pro Chabařovice prozatím zůstává nejzásadnější zrušení ložiskové ochrany zdejší hnědouhelné sloje. Bez toho by plány měst na rekreační výstavbu, budování desetihektarového sportoviště nebo přestavbu areálu bývalé ocelárny na obytnou zónu vzaly za své.

„Otázka budoucího využití ložiska uhlí je absolutně nejdůležitější, co se Milady týče,“ zdůraznil starosta Chabařovic.

BRÁNÍ INVESTICÍM

Zastupitelé měst a obcí dokonce schválili i usnesení, která upozorňují, že ložisko brání budoucím investicím.

Zima u jezera Milada.
FOTO: Nebuďte líní a udělejte si výlet na zasněženou Miladu

„Pokud vláda před lety souhlasila s miliardovou rekultivací těžební jámy, měla rovnou ta ložiska přestat chránit a odepsat je. Přijde mi to nedomyšlené,“ zamyslela se primátorka Nechybová.

Jak ale vysvětlil ředitel Palivového kombinátu Lenc, zásoby uhlí už vláda odepsala. „Zůstalo zde pouze chráněné ložiskové území. Loni v červenci vláda v usnesení číslo 536 rozhodla, že do letošního léta to musí vyřešit,“ uklidňoval šéf státního podniku.

Usnesení vlády podepsané ex-premiérem Bohuslavem Sobotkou například ukládá ministerstvu průmyslu do 30. června předložit zprávu o prověrce současného stavu chráněných ložiskových území uhlí včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu.

Také ministerstvo zemědělství má do 31. prosince předložit návrh na další postup v oblasti provozování a správy jezer vzniklých po ukončení těžby hnědého uhlí a zároveň podat zprávy o provedených rekultivacích.

Otužilci z Milady.
FOTO: Otužilci z Milady propagovali své jezero v Praze