Předpokládaná cena prací činí pět a půl milionu korun bez DPH. Střední pruh bude využit pro zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách, pro zřízení ochranných ostrůvků a ve zbývající části bude plocha vyplněna dopravním stínem.

Důvodem je nutnost úpravy obou přechodů u školy i u krematoria, u kterých není možné vedení přes dva jízdní pruhy v stejném směru. Posunuta bude i zastávka MHD.