Patnáct výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.

PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN

Výzkum pro tuto výstavu probíhal od počátku roku 2017 za podpory projektu z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a taktéž z výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP.

Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, pozornost věnovali především provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.

Ilustrační foto
Do Ústí přijeli Turci, Rumuni i Bulhar. Cizinci budou studovat na univerzitě

„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu a prozatím jí nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku, ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na která se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá nejen pro odborníky, ale především pro laické historiky a veřejnost,“ uvádí editor výstavy a katalogu Jan Grisa.

NEDOSTATEK, HLAD A CHAOS

V rámci výzkumu, který předcházel vzniku výstavy, navštívili její autoři řadu regionálních i centrálních archivů a spolupracovali též s muzejními institucemi, které zapůjčily především obrazový materiál.

„Vznik výstavy byl náročný stejně jako předcházející výzkum. Musíme si uvědomit, že na konci první světové války panoval především nedostatek, hlad a všeobecný chaos. Málokdy se našel někdo, kdo události zaznamenal na fotoaparát nebo jim věnoval větší pozornost ve svých vzpomínkách. Naštěstí se však podařilo z těchto střípků dát dohromady mozaiku, kterou na konci února představíme veřejnosti,“ dodává Jan Grisa.

Ilustrační foto.
Další miliony přitečou do ústecké univerzity. Uspěla hned se dvěma projekty

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 28. února od 15 hodin v atriu FF UJEP, kde bude k vidění až do 5. dubna. Derniéra výstavy v prostorách filozofické fakulty bude pak spojena s krajským kolem dějepisné olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra historie FF UJEP pořádá každoročně ve spolupráci s Krajským úřadem ÚK.

Výstava se poté představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle, na Hradě v Litoměřicích, v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům o danou problematiku bude k dispozici i výstavní katalog.