Bagry a stavební ruch překvapily kolemjdoucí u obchodních domů Labe a Forum. Nestaví tu však dům, nýbrž nové záhony. Mají oživit mrtvé chodníky a vydlážděné prázdné plochy mezi oběma obchodními centry. Dosud nevzhledný prostor zkrášlí okrasné traviny nebo celá řada trvalek, město Ústí za ně zaplatí přibližně 403 tisíc. Zároveň buduje dlouhý růžový sad ve Štefánikově ulici pod Hvězdou za 600 tisíc korun.

Hlavní dominantu mezi Labem a Forem bude tvořit pás okrasných trav ozdobnice a ovsíře. Na okraji plochy pak porostou trvalky jako mateřídoušky, třapatky a dlužich, které snesou sluneční úpal a menší pošlapání.

„Při jejich výběru muselo město pamatovat na to, že polovina květin bude celý den na slunci, zatímco zbytek zase po většinu dne ve stínu,“ vysvětlila mluvčí ústecké radnice Romana Macová.

Opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda považuje ozelenění těchto ploch sice za značné, ale přesto za pouze dílčí zlepšení. „Chtělo by to komplexnější řešení, které by u Labe zcela odstranilo zábradlí a chodník vrátilo na úroveň silnice. Případně, aby zmizely sloupy a zkulturnil se prostor okolo plastiky,“ zamýšlel se Hrouda.

Radnice však upozorňuje, že upravované prostranství bylo neudržovatelné, trávník příliš vysychal a okolí laviček u trávníků bylo sešlapané. „Proto jsme také z travnaté plochy nechali přesunout lavičky na zpevněnou plochu uprostřed a oddělili je bílými květníky,“ připomněla Macová.

Úpravy u Fora pak považuje zastupitel Hrouda za jednoznačně přínosné. Zároveň by ale uvítal smysluplné využití plochy, například založení tržnice. „Je ale třeba zohlednit podzemní garáže,“ řekl.

Právě podzemní garáže totiž zkomplikovaly výběr květin do nových záhonků, které nesměly být příliš hluboké. Bagry nemohly odstranit všechen starý beton, vrstva hlíny tak bude poměrně mělká.

Majitel Labe Josef Kačírek několikrát poukázal na pietní hodnotu plochy kvůli bombardování v roce 1945. „Považujeme za přiměřené spojit ji s připomínkou této události a ne s budováním tržnice,“ navrhl Kačírek před časem.