Důležitou změnou předkládané novely je zjednodušení administrativy pro občany při převodu vozidla. Zatímco dnes musí zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel a vydání nových dokladů řešit jak prodávající tak kupující, nově bude na úřadě stačit přítomnost jednoho z nich. Záleží přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví.

Majiteli aut vítaná změna je pořízení SPZ s vlastními písmeny či čísly. Jejich vlastníci je budou moci následně převést i na své další vozidlo. Za jednu značku však zaplatí pět tisíc korun.

Novelou se také upravuje postup v případě přechodu vlastnického práva, nejčastěji dědictví, prodej v dražbě, přesuny vlastnictví při zániku právnické osoby či propadnutí věci státu.

Poslanecká sněmovna schválila i pozměňovací návrh ministerstva životního prostředí. Od doby účinnosti novely bude mít tento resort přístup do centrálního registru vozidel z důvodu kontroly rozesílání emisních plaket, což souvisí se zaváděním tzv. nízkoemisních zón.

Podvodům při technických kontrolách zabrání centrální dohled nad STK. Ministerstvo uvažuje o tom, že jeho součástí budou i obrazové záznamy z STK. Zavedení takové kontroly se ale neobejde bez vybudování kvalitního informačního systému, který bude záznamy vyhodnocovat.

Novela zákona nabude účinnosti 1. ledna 2015. Ministerstvo dopravy zvolilo tento termín, protože je nutné provést řadu změn jak v centrálním registru vozidel, tak v systému technických kontrol.