„Od té úvahy jsme upustili. Noviny zachováme, je možné že změníme jejich periodicitu z měsíční například na čtvrtletní, ale pak by se rozšířil jejich obsah," řekla Ústeckému deníku radní Renáta Zrníková.

Jak dodala, Městské noviny jsou důležitým komunikačním prostředkem. „Chceme lidi dobře informovat a to i prostřednictvím Městských novin," uvedla Zrníková.

Zrušení Městských novin přitom bylo obsaženo v první zveřejněné verzi smlouvy o spolupráci obou subjektů: Priority a oblasti smlouvy: Zrušení Městských novin (roční úspora 1,5 mil Kč) informace na sociálních sítích a v tisku.

Sociální sítě i web

Podle nového vedení města má zároveň pokračovat využití sociálních sítí, které mají nabídnout větší rozsah informací o dění ve městě, kulturních a společenských akcích, o sportu a dalších zajímavostech.

Připraven má být i nový web města, na kterém bude možné neanonymně diskutovat k bodům projednávaným na zastupitelstvu.

Obecní zpravodaje

„My o zrušení našeho zpravodaje neuvažujeme ani náhodou. Lidé jsou na něj zvyklí, zejména starším občanům by ho internet nenahradil. Slyšel jsem, co chtěli udělat v Ústí a nerozumím tomu," uvedl starosta Povrlů Petr Hadraba.

O zrušení obecního zpravodaje neuvažuje ani radnice v Tisé.

„Internet má hodně lidí, pracují s ním i starší občané, nechci je podceňovat, možná by se k informacím takto také dostali, ale přesto stále pokračujeme ve vydávání našeho zpravodaje, který máme v elektronické i tištěné podobě. Vydáváme pět set výtisků a roznášíme je po obci. Papírový zpravodaj má stále něco do sebe a náklady nepovažujeme za nějakou výraznou zátěž," poznamenal starosta Tisé Jiří Jandásek.

„U nás jsme obecní zpravodaj obnovili poté, co bylo přerušené jeho vydávání. Teď vychází znovu a máme na to pozitivní ohlasy. Dáváme tam všechny důležité informace," sdělil starosta Velkého Března Michal Kulhánek. V obci vydávají zpravodaj v nákladu 600 výtisků a distribuují jej zdarma občanům.