Stavba ale zlikviduje stávající odvodňovací příkop, proto je součástí stavby i nové odvodnění vozovky v tomto úseku.

Město právě aktualizuje projektovou dokumentaci dle požadavků správců inženýrských sítí. Poté město podá žádost o stavební povolení a vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.