Zakázka obsahuje vybudování operačního střediska městské policie a položení optického kabelu. Uchazeči o přidělení zakázky byli dva. Nabídková cena zakázky přitom nesměla přesáhnout zhruba 43,934 milionu korun opět bez DPH. Předpokládaná cena byla stanovena na základě zhotovené projektové dokumentace.