„S aplikací oproti předkládání klasické plastové občanky občan zjistí, které údaje takzvaný ověřovatel požaduje a může předání ostatních údajů odmítnout,“ vysvětlila městská mluvčí Romana Macová. „Když je například nutné ověřit pouze plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu,“ upřesnila mluvčí.

V podstatě to funguje docela jednoduše. Stačí si stáhnout aplikaci eDoklady z App storu pro iPhone, nebo z Google Play pro telefony s Androidem. V aplikaci se přihlásíte pomocí bankovní identity, nebo identity občana a průkaz máte v mobilu. Prokazujete se pak QR kódem. Při ztrátě nebo krádeži mobilu se nikdo k datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna PIN nebo také biometrií a na dálku lze aplikaci eDoklady odpojit v Portálu občana, jehož je elektronický doklad součástí, a tím ještě zvýšit zabezpečení dat.

Občanka v mobilu

Od ledna platila povinnost přijmout elektronický průkaz totožnosti pouze pro ústřední orgány státu. Typicky třeba pro ministerstva, Digitální a informační agenturu, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad a podobně. Od července pak pro například Českou správu sociálního zabezpečení, katastrální úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, různé inspekce (Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní zemědělská a potravinová inspekce, Státní úřad inspekce práce atd.), Státní veterinární správu, Generální finanční ředitelství, finanční úřady, krajské hygienické stanice, soudy, živnostenské úřady, stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou působností. Dále Policie ČR, celní správa, pobočky Czech POINT na obcích s rozšířenou působností, obecní policie obcí s rozšířenou působností a další.

Na začátku roku to ale ještě možné nebylo. Magistrát však nyní, podobně jako další obce s rozšířenou působností, kraje, policie a soud, finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské úřady, katastrální úřady nebo matriční úřady, vstupuje do další etapy elektronizace státní správy v ČR. Městské obvody, podobně jako obce I. a II. stupně budou připojeny až od 1. ledna 2025. Jako nejtypičtější příklad v tomto směru může posloužit pošta.

Stačí si sem na zkoušku zaskočit a zeptat se na přepážce, zda stačí pro vyzvednutí zásilky, nebo peněz občanský průkaz v mobilu. Dozvíte se, že nikoli. Jako v pátek dopoledne na dolním Střekově. Tam dokonce úřednice reportérovi deníku v roli běžného klienta sdělila, že ji začnou akceptovat nikoli letos v červenci, ale mnohem později. „Až od 1. ledna 2025,“ informovala.

Mohlo by vás zajímat:  Při dopravní zácpě u Mariánského mostu zaparkujete a přes Labe půjdete pěšky

Doprava v centru Ústí n. L. okolo Benešova mostu, který čeká generálka. | Video: Se souhlasem Martina Mudrocha.