343 metrů čtverečních pod štěrkovou přístupovou cestou získala obec Velká Bukovina. Stejně velký pozemek ve Všebořicích získalo i město Ústí nad Labem. Tam jde o komunikaci a část parkoviště.

Menší, 90metrový pozemek pod polní cestou získaly Hřivice na Lounsku a další tři s celkem 681 metry čtverečními nově vlastní Lubenec na Podbořansku.

Úřad převedl i tři pozemky o celkové výměře 580 metrů čtverečních obci Chotovice na Českolipsku. Jsou na nich chodníky u silnice I. třídy. Další pozemek o výměře 94 metrů čtverečních bezúplatně získala obec Kravaře. Pozemek patří do sítě místních komunikací v obci.