V rozhovoru investor Saller group vysvětluje své důvody pro zdržení stavby i aktuální stav. Za společnost odpovídala její mluvčí Markéta Kolář Rašíková.

Oplocení zmizelo a místní lidé si všimli nějakých prací na pozemcích. Znamená to, že začínají přípravné práce?
Ano, oplocení bylo odstraněno, stavební práce na samotném projektu však zatím nezačínají kvůli stále chybějícímu povolení.

V jakém aktuálním stavu celé povolovací řízení tedy je? Kdy jste posílali žádosti a podobně?
Žádost o takzvané koordinované stanovisko jsme podali 24. listopadu 2021. Zároveň magistrát v rámci tohoto koordinovaného stanoviska žádá odbor územního plánování o jejich stanovisko. Letos 24. března jsme požádali o vydání oficiálního koordinovaného, byť nesouhlasného stanoviska. Dále máme většinu kladných stanovisek k plánovanému stavebnímu záměru, na některé ještě čekáme s ohledem na řešení drobných technických detailů.

Jaké další požadavky má odbor územního plánování?
V současné době má odbor pouze jeden požadavek, a to územní studii, kterou sám zadává.

Co se silnicí, která vám nepatří, prodá ji město, nebo aspoň pronajme?
O tento pozemek máme zájem, nejsme však schopni předpovídat rozhodnutí města, které přislíbilo minimálně pronájem, ale s ohledem na zamítavé stanovisko odboru územního plánování bylo rozhodování o naší žádosti přerušeno.

Mohli byste zrekapitulovat, proč ještě nestojí obchodní centrum, když z výsledků referenda vyplynulo, že místní lidé ho ve většině chtějí a vlastně i potřebují?
Narážíme na nepochopení této problematiky a též skutečných přání obyvatel napříč celým ústeckým magistrátem. Při každém projektu se najde někdo, kdo se záměrem nesouhlasí a blokuje ho neustálými obstrukčními kroky.

Mimochodem, co všechno má být součástí obchodního centra na Střekově?
Hlavním nájemcem by měl být Lidl a ke zvýšení atraktivnosti centra i několik menších prodejen. Jako například lékárna, která v této části Střekova chybí a byla by zcela jistě přínosem pro místní obyvatele. Bez součinnosti města zde ale bohužel lékárna nebude.

Jak jste vyhověli požadavkům na modernost a estetiku, což bylo hlavním problémem pro odpůrce a aktivisty?
Projekt se s Městským obvodem Střekov dlouho odlaďoval a poté jsme jednali na magistrátu města, kde jsme projekt prezentovali všem zastupitelům. Zde padl i požadavek na referendum, které dopadlo velmi pozitivně. Dle našeho názoru jsou to jen pseudodůvody. Navíc, estetika je velmi subjektivní.

Kdy by tedy mohla stavba začít a kolik bude stát?
Termín stavby v současné době neznáme. I vzhledem k cenám stavebních materiálů se ale jednoznačně prodraží. Zároveň ani nejsme schopni říci, zda vůbec bude rentabilní a jestli nájemci nakonec neztratí zájem své prodejny v této části města Ústí nad Labem umístit.