Tak zní výkladové stanovisko, jež po desítkách stížností vydal na konci dubna Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Jelikož na trhu se novela Energetického zákona vykládala různě, bylo z naší strany nutné zasáhnout ve prospěch ochrany zákazníků," potvrdil mluvčí ERÚ Vladimír Černý.

Regulátor trhu s energiemi tak reagoval například i na přístup skupiny Bohemia Energy. Ta odmítala uznávat výpovědi smluv a pokud ano, hrozila odběrateli sankcí dosahující k 10 tisícům korun. Své o tom ví Jaroslav Kopp.

Zástupci společnosti za ním údajně přišli loni v září s novou smlouvou až domů. „Odmítl jsem ji, ale oni mi tvrdili, že zastupují mého dodavatele a jen budu dostávat faktury z jiné adresy. Když jsem zjistil, že mi lhali, tak jsem tu novou smlouvu okamžitě vypověděl. To bylo letos v lednu," líčí rozzlobeně senior.

VYSOKÉ SANKCE

Jaké prý ale bylo jeho překvapení, když mu zavolali a výpověď odmítli uznat. Prý mohl smlouvu vypovědět pouze čtrnáct dnů od jejího podpisu. Jaroslav Kopp ovšem trval na tom, že má právo smlouvu ukončit.

„Když od nás jako zákazník odebírat budete, je to v pořádku. V opačném případě vám bude přibližně do měsíce vystaven deaktivační poplatek," řekl mu prý operátor zákaznického centra.

Jaroslav Kopp byl v šoku, jelikož poplatek přesahoval 6 tisíc korun. „To jsem ale ještě nevěděl, že to není všechno. Další dvě tisícovky po mně chtěli za žárovky, které mi obchodníci doma vnutili jako dárek," popisuje Jaroslav Kopp.

VÝKLAD AUTORITY

V tom, že je takové jednání dodavatele na hraně, dávají Jaroslavu Koppovi ostatně zapravdu i někteří advokáti, třeba Jan Veselý.

„Způsob jakým dodavatel informoval pana Koppa je klasickou ukázkou nekalé obchodní praktiky. Informace mu poskytované byly nepravdivé a způsob jednání operátora byl agresivní," myslí si právník Veselý po obeznámení s případem.

Na podobné praktiky od ledna ovšem neupozorňovali jen zákazníci, ale i většina velkých dodavatelů energií. Včetně ČEZ, RWE nebo Centropolu. „Volají nám stovky zákazníků, často psychicky zdeptaných a žádají nás o pomoc," popisuje Tibor Flašík, ředitel zákaznických služeb společnosti Centropol Energy.

Není prý výjimkou, že lidé do telefonu brečí. „Bez opory nějaké autority se nedalo zákazníkům nijak pomoci. Jsme rádi, že regulátor trhu zveřejnil jasný výklad zákona," dodává Jaromír Chabr, ředitel společnosti Centropol.

NEPŘESVĚDČIVÝ VÝKLAD

Společnost Bohemia Energy ovšem považuje právní výklad ERÚ za nepřesvědčivý a v rozporu s legislativou EU. „Nikoli jako ustanovení na ochranu spotřebitele, ale jako protisoutěžní opatření na ochranu tradičních dodavatelů. Je i v rozporu se zásadou volného pohybu zboží a služeb," poznamenala mluvčí firmy Alžběta Šťastná.

Nicméně se prý závěry ERÚ rozhodli dočasně respektovat a v situaci, kdy zákazník vypoví smlouvu sjednanou s Bohemia Energy před zahájením dodávek, nebudou vůči němu uplatňovat smluvní sankce.

„Dočasně tedy upustíme od uplatňování nároků, které nám však podle našeho názoru z protiprávního jednání zákazníků smluvně vznikají," pokračovala mluvčí společnosti Šťastná.

Současně se ale podle Šťastné obrátí na Evropskou komisi. S tím, zda je možné, aby právní řád ČR umožňoval spotřebiteli vypovídání smluv od okamžiku jejich sjednání až do 14 dnů ode dne zahájení dodávek elektřiny či plynu, když příslušná evropská směrnice ukládá zavést právo na odstoupení od smlouvy pouze do 14 dnů ode dne sjednání smlouvy.