K problémům Dolních Zálezlů patří hluk ze železnice a silnice, co s tím můžete udělat?
My máme historicky problém, vesnici nám na půl rozdělila nejdřív trať, pak silnice od řeky. To samozřejmě obec nějak limituje. Ta železnice, když opravili koridor, tak se ztišila díky novému podloží. Také tu máme protihlukovou bariéru, ale když vlaky projíždí, jsme na ně zvyklí, hluk pro většinu lidí asi nebude takový problém, jako když nákladní vlaky vozí uhlí a padá k nám prach z vlaků. To se ale nedá vyřešit, třeba omezením nákladní dopravy. To se rýsuje, pokud bude rychlostní železnice, tak by měli veškerou dopravu převést na druhou stranu. To je otázka budoucnosti. Co se týká silnice, tak hluk je tu podstatně menší než v době, kdy ještě nestála dálnice. Provoz je o osmdesát procent menší problém, než to byl tehdy. My tu máme starou protihlukovou zeď, která už není zcela funkční. Ale jsme s ŘSD domluveni, že vystaví novou.

Na náspu silnice bylo, že krmíte hmyz a proto ho nesečete. Jaký hmyz tu krmíte?
Trend je dnes i v zahradničení i v péči o zeleň nesekat úplně všude a najednou. Mají se nechávat místa, kde bude tráva vzrostlá a kosí se jen dvakrát do roka. My jsme přijali tento trend za svůj. Přidali jsme se k tomu, protože víme, že sucho je problém, i když letos prší o něco víc, než v letech předchozích. V místech, kde se nechá tráva vyšší, se vlhkost udrží déle, Podle informací, které mám, to pomáhá hmyzu, který opyluje rostliny. Z, a zvyšujete biodiverzitu v tomto směru. Já si nemyslím, že na svazích, kde nikdo nechodí, je nutné sekat pěticentimetrový trávníček jako všude.

Hotel Praha…
To je takové naše bebíčko, které je vidět uprostřed obce. Chátrá, ale bohužel není v majetku obce a majitel není vstřícný, nechce s námi jednat. Respektive má svou vizi, trvá na ní a my ji nesdílíme. On by chtěl z hotelu vystavět byty, my jsme přesvědčeni, že budou sociální, jelikož to množství, co by tam chtěl vystavět, tomu odpovídá. On říká, že budou nadstandardní, ale takový byt bez zahrady a parkování je prostě utopie. My nechceme, aby tam postavil malé byty, a on zase nechce s námi diskutovat na jiné téma. Má jednu věc a diskuse tím končí. Prodat to nechce a my se díváme na to, jak nám tu hotel chátrá a nic se s ním neděje. Snažíme se s tím něco udělat, jednáme s ním a tak dále.

Z ankety vyplynulo, že by to chtělo některé vozovky v obci opravit, prý jsou na nich výmoly. Jak na tom jste s rozpočtem na tyto věci?
Coby zastupitelé silnice sledujeme pravidelně. Většina ulic má nové povrchy, kromě jednoho místa, spojnice mezi jednou ulicí a nádražím. Tam jsou drobné výmoly, které jdou opravovat ještě lokálně. Investice celková byla tak vysoká, že se snažíme ten projekt připravit, abychom dostali dotaci takovou, aby nezatížila rozpočet. 

Jaký máte rozpočet?
Byli jsme na 7,5 až 8 milionech a zatím to letos vypadá opět na 7,5 milionu. Ekonomicky nás pandemie také zasáhla, nicméně máme něco našetřeno na účtu a do investic, které máme připravené, chceme ty peníze dát. Letošní předpoklad příjmu je o hodně nižší, než jsme byli zvyklí, ale loni se to také tak nenaplnilo.

Jak vás covid zasáhl po lidské stránce?My jsme s tím nějaký zásadní problém neměli. Většina lidí pravidla dodržovala. Část onemocněla, mám pocit, že ve statistice bylo 85 nemocných. Pět lidí bylo v nemocnici, ale naštěstí na to nikdo nezemřel.

Obrovským plusem je řeka, máte tu krásné stavby, kapličku, sochu a další, většina domů je takového charakteru, že to dřív byly rekreační stavby. Jak z toho coby obec můžete těžit?
Žije se nám tu velmi dobře. Myslím, že lidé jsou tu především kvůli poloze obce. Do Ústí je blízko, máme dobré dopravní spojení, navíc všichni máme úžasně blízko do lesa. Blízko je to na vyhlídky, Středohoří tu začíná. Já se sem kvůli Labi stěhovala. Že bychom ale chtěli těžit z turistů? Jsme rádi že sem pluje loď a turistický ruch tu úplně není. Chtěli bychom restauraci, ale ne za cenu toho, že tu bude víc lidí.

Pamatuji si Meruňkové slavnosti, bude ta tradice pokračovat?
Kdysi se tu dělaly pravidelně, ale novodobě jen jednou. Tradiční akce to tedy není. Nicméně, máme čarodějnice, dětské dny, den obce, pořádáme nohejbalový turnaj, máme letní kino a pokud to šlo, byly i akce v kulturním domě, jezdili nám sem ochotníci a další.