Najdete tu bývalou fabriku, ještě dnes zvanou „Kohinorka“, pamětní desku připomínající příslušníky finanční stráže a vojáky SOS, kteří čelili přesile nacistických freikorpsů, postupně restaurovaný kostel sv. Anny a další pamětihodnosti.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNa druhou stranu, ne všude mají kanalizaci a s turisty je to občas k zbláznění, hlavně těmi neukázněnými. Obzvlášť, když jich do skal za loňský rok přišlo čtyřicet tisíc zblízka i dáli. Potřebují infrastrukturu, toalety, parkovací místa, informační centrum. Místní lidé postrádají lékaře, přechody pro chodce. Zkrátka, ideální to nemají ani v Tisé. Vyřešit to musí zdejší starosta Tomáš Kratochvíl, který prý místní nejvíc překvapil tím, že jako věřící člověk dochází pravidelně na mše do zdejšího kostela. V době své funkce nevyřešil vše, a zdaleka ne k obecné spokojenosti, ale snaha problémy řešit ani místní patriotismus mu nechybí. V rozhovoru hovoří o nejaktuálnějších problémech i radostech Tisé.

Nejhorší problém v Tisé je podle respondentů ankety Deníku s dopravou, prý byste potřebovali dopravně bezpečnostní koncepci, v obci chybí omezení rychlosti, přechody pro chodce. V čem je problém?
Chodníky tu nebyly původně žádné, ale postupně je budujeme. Je fakt, že stavíme podle dokumentace a stavebního povolení z roku 2006 a o nové jsme nežádali. Chodník, který je předmětem kritiky, jsme prakticky stavěli podle toho starého projektu. Těžko ho změnit ze dne na den. Navíc jsme na něj dostali dotaci. A když je přidělena dotace, musí se stavět přesně podle předloženého projektu. Hlavní silnice z Petrovic do Libouchce je zároveň objízdnou trasou dálnice D8, když jsou zavřené tunely Libouchec a Panenská.

Co to v praktické rovině znamená?
Když zavřou tunely, v takovém případě přes obec zajíždí kamiony a veškerá další doprava s nimi. To je prakticky hlavním důvodem, proč nám policie k žádným dalším opatřením nedá souhlasné stanovisko. Například ke snížení rychlosti, budování ostrůvků, zábran a dalším. Vedli jsme různá jednání a nikdy to nikam nevedlo, nic se nám změnit nepodařilo. Budou tu do budoucna u hlavní silnice měřiče rychlosti, už jsou objednané. Nějaké nové značení od policie, které by mělo lidi upozornit na rizika. Ale to je jediné, čeho jsme dosáhli.

Jeden z respondentů by chtěl, aby u hlavní silnice byl chodník od začátku až do konce obce po obou stranách. Vypadá ten projekt takhle?
Stavební povolení na chodník máme od začátku do konce Tisé, ale jen po jedné straně. On se tam ani nevejde. Chybí chodník směrem na Petrovice, poslední část. Tam jsou problémy se získáním pozemků. Ta část, která vede od křižovatky na Sněžník, tam je silnice natolik úzká a nebezpečná, že se tam ani chodník postavit nedá. Naší snahou je lidi z hlavní silnice odvést, aby raději používali vedlejší silničku mezi domy. Po hlavní jede občas třeba lesácké auto naložené dřevem a to na mě jde hrůza, že se někomu může něco stát.

Prý nemáte lékaře a nebylo by od věci, aby sem nějaký dojížděl. Přinejmenším kvůli dětem a starším lidem. Jak jste na tom s řešením této situace?
Tisá má 950 obyvatel. Je tady jeden lékař, který má ordinaci v Libouchci pro čtyři spádové obce - Chvojno, Petrovice, Tisou a Libouchec. Doktora nemáme přes dvacet let.

Co zkusit výběrové řízení?
Nejsme na příchod vlastního lékaře připravení, nemáme pro něj ordinaci ani žádné vybavení. Ale zamyslím se, jestli by se tu nedalo něco dělat.

Další problém je turistika. Prý tu chybí infrastruktura: parkování, toalety, informační centrum… Vím, že přebudování návsi tou obcí dost hýbe, jak to vypadá aktuálně?
Samozřejmě, doba pandemie návštěvnost umocnila. Platících návštěvníků bylo přes čtyřicet tisíc, ale určitě lidí dorazilo mnohem víc. Loni jsme pod stávajícím parkovištěm vybudovali další, kapacita činí nějakých 160 až 170 stání. Co se podařilo, zamezit parkování v centru obce dopravním značením. Auta parkovala všude, kolem baráků. To je pryč. Stejně ale jsme svědky, jak parkují v lese, kdekoli za vsí. Směrem na Rájec a na Sněžník. Zkrátka, já to počítal a o víkendech, kdy bývá vysoká zátěž turistů, tak po obci a okolí parkovalo na tři stovky aut.

A co infrastruktura?
Pokud jde o infrastrukturu pro turisty, je to předmětem diskuse, ale tohle zastupitelstvo si dalo za cíl to řešit. Máme projekt, u parčíku je bankomat, parkovací automat, je tam místo pro občerstvení. Letos by v tomto prostoru mělo vzniknou informační centrum a toalety. Z kontejnerů. Je to nejlevnější řešení. Samozřejmě budou obložené, aby trochu vypadaly. Vybudujeme přípojku na vodu, aby tu byla dvě, tři místa s občerstvením a parčík upravíme tak, aby se v něm dalo sedět.

Podívejme se na závěr i na něco pozitivního. Prý tu máte nově zapsanou kulturní památku, oč se jedná?
Předchůdcem obce Tisá je tvrz Schönstein. Z ní se dochovaly dva artefakty. Jednak křtitelnice, ta je uložena v Libouchci v kostele Tří králů. Druhý je Schönsteinský anděl, ten byl před farou venku v Libouchci. Před deseti lety ho přenesli sem do kostela. Obec ho vzala do svého majetku, zpracovala historii anděla a požádala o zápis do seznamu památek, což se letos povedlo. Byl to dlouhý proces. Takhle je zapsaný celý kostel, jeden z lustrů samostatně a zmiňovaný anděl.