V ulicích Mírová a Poštovní je prováděna rekonstrukce zastaralého, poruchového vodovodu a netěsné kanalizace. Vodovodní řad v Poštovní ulici je jeden z našich vůbec nejstarších. Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 447 metrů a kanalizace v délce necelých 422 metrů. Celková investice vyjde na téměř 18 milionů korun bez DPH. Stavba je koordinována s městem Mimoň. Součástí rekonstrukce je také napojení na vodovodní řady do okolních ulic, stejně jako i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Bedřichovský vodojem čeká výměna technologií. Ilustrační foto
Bedřichovský vodojem čeká výměna technologií

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem. Modernizace kanalizačních stok bude provedena z kameninových trub, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště před rokem, podle smlouvy o dílo a termínového dodatku má být stavba dokončena do 31. prosince 2023.

Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku.Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku.Zdroj: Archiv Deníku