Instituce uspořádala doposud největší výstavu děl Ernsta Gustava Doerella, který na svých obrazech zachytil přerod krajiny v průmyslovou oblast. Na výstavu otevřenou včera se mohou přijít podívat zájemci až do 15. ledna příštího roku.

Doerell se učil původně kupcem. „Záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. Poté studoval na pražské akademii a od roku 1859 žil v Ústí nad Labem," popsal ředitel muzea a kurátor výstavy Václav Houfek.

PRŮKOPNÍK FOTOGRAFIE

V Ústí pracoval Doerell jako grafik a stal se jedním z prvních průkopníků fotografie. Především se ale věnoval krajinomalbě.

„Jeho obrazy v pozdně romantickém stylu zachytily mnohokrát krásy labského údolí, především nechybí hrad Střekov, ale zastoupeny jsou také jiná významná místa a města v krajině severozápadních Čech," uvedl Houfek. Na obrazech se objevují také první komíny, které se staly znakem rozvoje průmyslu.

Ústecké muzeum má ve svých sbírkách největší známý soubor Doerellových obrazů a kreseb, které jsou dnes velmi ceněny. Na výstavě je víc než 150 obrazů, kreseb nebo grafik. Vedle toho uvidí návštěvníci obrazy jeho syna Ernsta Doerella a dalších autorů Doerellovských kopií.

Obraz gotického Ústí od Ernsta Gustava Doerella.