Momentálně je před dokončením projektová dokumentace. Stavební povolení univerzita má, čeká se pouze na nabytí jeho právní moci. Aktuálním problémem jsou podle rektora UJEP Martina Baleje zejména jednání s místní chemičkou, která stojí kousek od kampusu.

PODMÍNKY, KTERÉ SE NEDAJÍ PŘIJMOUT

„Spolchemie nám v současné době dělá těžkou hlavu. Klade nám podmínky, které nemůžeme v žádném případě přijmout. Prozatímní opakovaná jednání nedospěla k závěrům, které by a priori neohrožovaly výstavbu centra i mnohamilionovou investici," říká rektor Martin Balej.

Podle mluvčího Spolchemie Jana Charváta jsou jednání intenzivní a korektní. A stále pokračují. „I když jde o poměrně složitou problematiku, jsme přesvědčeni, že ve věci dosáhneme pozitivního řešení, které bude přínosné pro všechny," uvedl Charvát.

Charvát prý netuší, kdy budou známé výsledky jednání. „Nikde ve světě zatím nikoho nenapadlo ve vzdálenosti 100 až 200 metrů od výrobny a skladu chlóru postavit soustavu objektů s tak vysokou koncentrací osob. Před případným vyslovením našeho souhlasu chceme mít vše řádně zajištěno a dle platné legislativy," doplnil Charvát.

VÝBUCH CHEMIČKY?

CPTO vyroste v zóně havarijního plánování Spolchemie. Technicky a stavebně náročný projekt za 565 miliónů korun si tak logicky vyžádá finanční náklady, které bude muset Spolchemie investovat do bezpečnostních opatření ve svém areálu. Odborné odhady hovoří dle vyjádření Spolchemie až o 120 až 200 miliónech korun.

Výbuch chemičky nebo jiný katastrofický scénář by totiž mohl ohrozit stovky studentů na zdraví a životech. Vzhledem k historickému umístění areálu firmy zahrnuje tato zóna dle hasičů poměrně rozsáhlou část města, ne jenom bezprostřední okolí kampusu.

„V blízkosti plánované stavby došlo v nedávné minulosti k výstavbě i jiných objektů, kde je předpokládána zvýšená koncentrace osob," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan a zmiňuje například Kaufland v ulici Okružní.

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení je tak podle jeho vyjádření všechno v pořádku a hasiči vydali na stavbu CPTO souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.

„Co se týče stavebně technického provedení předmětné stavby, uvedená dokumentace rizika spojená s jejím umístěním v blízkosti areálu Spolchemie neřeší, neboť žádné související specifické legislativní ani normativní požadavky stanovené nejsou," doplnil Marvan.

VÝSTAVBA V ROCE 2017

Autorem vítězného návrhu CPTO se stal tým architektů pod vedením Petra Pelčáka, profesora Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Kromě učeben, laboratoří, přednáškových sálů a kabinetů bude součástí stavby rovněž děkanát či velká menza.

„Dostavba kampusu je naším jednoznačně prioritním cílem. Věříme, že vše bude pokračovat tak, abychom stavbu CPTO započali v červnu příštího roku a v roce 2019 ji měli dokončenou," dodal rektor Martin Balej.