Ocenění předali společně náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák a předseda krajského výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála.

Ocenění Zlatý džbánek uděluje každoročně Ústecký kraj subjektům a osobám, které udržují a svými činnostmi zachovávají znalosti a dovednosti v oblasti tradiční lidové kultury a výsledky své činnosti prezentují také na veřejnosti či při konání různých akcí. Diplom spolu s finančním ohodnocením (10 tisíc korun) může získat jednotlivec, kolektiv či organizace.

Ústecký kraj nakoupil celkem 16 kusů nových pokladen.
Historické vlaky nabídnou moderní odbavování, nové pokladny zvýší komfort

O přidělení ocenění rozhoduje Rada Ústeckého kraje na základě doporučení komise pro tradiční lidovou kulturu. Symbolické keramické džbánky převzali ocenění v Regionálním muzeu v Teplicích, kde sídlí pověřené Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu. Za rok 2023 byli oceněni umělecký řezbář a betlémář Jiří Šafránek a Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor.

Zlaté cimbuří je novým oceněním Ústeckého kraje v oblasti památkové péče, v letošním roce vyhlásil Ústecký kraj první ročník. Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích – obnova kulturní památky a příkladný přínos v oblastí péče o kulturní dědictví.

Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dalších dotačních titulů a výzev.
Dotační tituly pro rok 2024 jsou tady! Rozhodli o tom krajští zastupitelé

Za rok 2023 získali v kategorii obnova kulturní památky ocenění obec Velké Žernoseky (3. místo, kostel sv. Mikuláše), město Litoměřice (2. místo, Městský dům Pod Kalichem) a Daniel Černý (1. místo, Kiosek – prodejní stánek na Nádražních schodech v Žatci). V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví byli oceněni Michal Horáček a Martin Vonka a jejich společný projekt Fabriky.cz.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.