„Připravujeme také výstavy fotografií a pořádáme přednášky pro veřejnost. Ve Středohoří se nám na poslední chvíli podařilo zachránit naleziště ohrožených druhů rostlin, jako jsou například zvonovec liliolistý, vstavač kukačka, vstavač osmahlý a některé další evropské druhy orchidejí.

Veřejnost ocenila i graficky zdařilou knihu Orchideje Českého středohoří a několik specializovaných brožur, které čtenářům přibližují hodnoty přírody v našem regionu,“ neskrývá uspokojení Vlastislav Vlačiha.

Launensii se podařilo podpořit několik zajímavých projektů (jako například LIFE v Českém středohoří) zaměřených na péči o evropsky významná stanoviště s vysokým stupněm druhové rozmanitosti a dlouhou řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Projekty si navíc mohou sáhnout na podporu z Evropské unie, která na do ochrany životního prostředí a klimatu investuje nemalé peníze.

„Naši práci charakterizuje jednoduše maximální zaujetí pro ochranu přírody, vytrvalost a v neposlední řadě pracovitost. Launensia se dnes podílí na péči o téměř 20 přírodovědně významných lokalit na území Ústeckého kraje od Šluknovského výběžku po Jesenicko. Na Ústecku je to dlouhodobá péče o evropsky významnou lokalitu Babinské louky a naleziště vzácných druhů hořců u Malého Chvojna. Letos se také významnou měrou podílíme na rekonstrukci naučné stezky Bertino údolí v Ústí, máme za sebou instalaci infotabulí na Skalkách u Moravan a vloni jsme vybudovali zařízení na nové naučné stezce Supí vrch v katastru Bžan na Teplicku. Těžiště naší práce v terénu je i na Litoměřicku a Lounsku,“ popisuje nelehký koníček.

Vzácné orchideje

Spolku se podařilo získat do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) již téměř pět hektarů cenných pozemků s výskytem orchidejí a řadu dalších pozemků má v pronájmu.

„Na výchovu nové ochranářské generace klademe velký důraz a v oddílech mladých ochránců přírody je tak zapojeno každoročně několik tisíc dětí a mladých lidí. Naše příroda je velmi bohatá a zajímavá, takže skýtá možnosti podchytit zájem lidí všech generací. Přesto není snadné získat nové, stálé členy,“ podotkl Vlastislav Vlačiha, který se ochraně přírody věnuje profesionálně od roku 1981, ale původním povoláním je pedagog.

„Ve školství jsem působil celkem 25 let, přičemž byla ochrana přírody mým hlavním koníčkem. Polem působnosti je pro mě již 40 let Český svaz ochránců přírody. Vedle toho dost intenzívně cestuji, především v horských oblastech v zahraničí, fotografuji a často se věnuji publicistické práci. S tou delší řadou koníčků je spojeno moje druhé povolání jsem totiž geolog. Do Ústí nad Labem jsem přišel nejprve jako mladý student z Lounska, později jsem se vrátil kvůli práci na univerzitě,“ dodal vášnivý ochránce přírody Vlačiha.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás
Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.