Původně psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice se na jaře změnilo v moderní kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní. Zajišťuje nepřetržitou péči pro dospělé pacienty celého diagnostického spektra duševních chorob a drží certifikát odborné způsobilosti pro poskytování substitučního programu klientům závislým na návykových látkách. Metadonový program klade na klienty, kteří mají zájem přestat s užíváním drog, vysoké nároky při dodržování abstinence včetně alkoholu, a klade důraz na dodržování pravidel. Péči poskytuje ambulantně nebo za hospitalizace a úzce navazuje na spolupráci s ostatními odděleními nemocnice i složkami integrovaného záchranného systému. Zároveň patří mezi akreditovaná pracoviště pro vzdělávání s nadregionální působností.

Na oslavě popisovala primářka psychiatrie Zdenka Staňková začátky péče pro duševně nemocné v Ústí nad Labem. Zmínila dvě dřevěné buňky, v nichž přespávaly sestry a až pět hospitalizovaných pacientů v 19. století. Hovořila i o založení akutní psychiatrie a jejím otevření v říjnu 1953. Od té doby se mnoho změnilo.

Primářka Jana Bednářová ve „svém království“: Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Primářka Emergency v Ústí: chodí za námi s kocovinou i štípanci od komára

„Každé dva pokoje mají vlastní záchod s koupelnou. Každý pacient má svou zamykatelnou vlastní skříň. Postele a vybavení ve společenských místnostech máme nové, je tu internet. I tohle prostředí je strašně důležité pro komfort a dobrý pocit pacienta, kteří tady jsou a často leží celý měsíc,“ vysvětlila s tím, že disponují nově postavenou venkovní oplocenou tělocvičnou, takže i pacienti, kteří původně vycházky neměli, mohou ven. „Za hezkého počasí se sestrou. Máme také novou tělocvičnu v budově, kde lze cvičit během pobytu a další,“ poznamenala.

Prohlídku kliniky vedla vrchní sestra Simona Schallerová. „Bohužel klinika je nyní zavřená kvůli nedostatku zdravotních sester, máme jedno patro," povzdechla si a pokračovala v popisování těžké práce s pacienty trpícím stihomamem nebo katatonií, které je nutné připoutat. „Látková pouta nahradily magnety. Při kurtování nám pomáhá policie a pět policistů a sester má co dělat. Tohle je také jediné oddělení v nemocnici s kuřárnou. Klienti by byli schopni projít mřížemi, aby si zakouřili,“ líčila s tím, že jsou někteří velmi vynalézaví a dovedou si schovat to, na čem jsou závislí na nejrůznější místa. „Do kostice podprsenky, například," přiblížila.

Lékař ústecké interny Jan Mudruňka.
Internista o lékařském kolotoči: V nemocnici strávím osm nocí i víkend v kuse

Přednosta kliniky Jakub Albrecht hovořil o spolupráci s univerzitou. „V rámci kliniky je možné se dostat k mnohem zajímavějším případům, jelikož je to pracoviště vyššího typu. Taky to klade na nás trošku větší nároky. Jsme více pod drobnohledem. Jde nám i trochu o prestiž, potřebujeme ji, abychom nalákali mladé. Dnes se chce spousta mladých lidí věnovat vědě, dělat nějaký výzkum, což jim je tady umožněno. Popsal bych to jako symbiózu vědy s výukou a zdravotní péčí,“ líčil a poznamenal, že zároveň na rozdíl od oddělení v rámci nemocnice má klinika ve spojení s univerzitou příležitost získat různé grantové podpory, ale taky třeba dostat odborné články do oborových časopisů. „Může sbírat mnohem víc dat, získat dobrovolníky, kteří se zúčastní nějakých psychologických výzkumů a tak dále. Je dobře, že ten model lze zavést i v Ústí,“ dodal.

Nepřehlédněte: Ústecké kamery mají nový mozek. Velmi rychle pozná auto, bombu i pranici

Zdroj: Janni Vorlíček