Kulatý stůl ke vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem se včera konal v ústeckém hotelu Bohemia. Uspořádala jej META, společnost pro příležitost mladých migrantů, s Centrem na podporu integrace cizinců.

Výměna zkušeností

„Pozvali jsme pedagogy, pracovníky poraden, úředníky, zástupce obcí a kraje a další odborníky, kteří se v této oblasti pohybují, mohou přispět svými zkušenostmi a zároveň se zajímají o nástroje, jež jim mohou pomoci," informoval pracovník META Lukáš Radostný.

Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem se věnoval kulatý stůl v Ústí.„Přišla jsem, protože se chci dozvědět, jak bychom mohli postupovat. Máme čerstvou zkušenost s dívkou z Doněcka. Neslyší, mluví trochu rusky a je mírně mentálně retardovaná. Je u nás měsíc, cítí se velice dobře, velmi se zlepšila. Učíme ji české znakové řeči," uvedla Martina Brhelová, ředitelka Speciální základní školy Pod Parkem v Ústí nad Labem.

Děti cizinců

„V českých školách je na 15 000 dětí cizinců. Mají povinnost chodit do školy a škola je musí přijmout. Učitelé se tak mohou dostat do situace, že ve třídě mají náhle nového žáka, který neumí slovo česky. Děti se naštěstí základy češtiny rychle naučí od kamarádů, ale na to, aby se mohly v češtině učit většinu předmětů, to často nestačí. Učitelům nabízíme odbornou pomoc, poradenství, publikace i vzdělávání," doplnila Kristýna Titěrová z META.

Práci, která se při integraci cizinců dělá, ocenil Pavel Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Ústeckého kraje.

„Je toho hodně, co se zejména pro jazykové vzdělávání cizinců a jejich dětí dělá. I to je určitě jeden z důvodů, proč v Ústeckém kraji nemáme s dlouhodobě pobývajícími cizinci vážnější problémy. Jejich začleňování do české společnosti je důležitý úkol," zdůraznil.

Ústecký kulatý stůl byl třetí v pořadí. Uskutečnily se již v Plzni a v Praze a další budou následovat v Liberci a Pardubicích.