Na 65 metrů výšky se vychyluje od svislé osy o 200,9 centimetrů. Její naklonění způsobilo spojenecké bombardování v dubnu 1945: tři pumy vybuchly u chrámu, stavbu staticky narušily. Náročným stavebním řešením město věž stabilizovalo a Ústí má raritu, která připomíná sílu 2. světové války.

V rámci strategického rozvoje města Ústí byl na roky 2015-2020 podán projekt Odklon věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zastupitelstvo města ho vzalo na vědomí a uložilo radě města zajistit jeho realizaci.

V průběhu jednání bylo nutné jednat o povolení s Římskokatolickou farností - arciděkanství Ústí, zda nemá proti realizaci námitky. Pár jednání měla Komise urbánního rozvoje se známými architekty z Ústí.

„Realizace se odehraje takto: do dlažby před vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie bude zabudovaná 200,9 cm dlouhá kovová šipka ve směru nachýlení věže s vyraženým nápisem Odklon věže 200,9 cm,“ informoval Deník Karel Punčochář, zastupitel města Ústí.

Výhled z věže
Radnice zvažuje, že zpřístupní vychýlenou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie