Milionový majetek nabízel městu developer zdarma, přesto to zastupitelé odmítli. Zaběhlou praxí je, že občanskou vybavenost v postavených satelitních městečkách města přijímají.

V BEZVADNÉM STAVU

Návrh předložil náměstek primátorky Pavel Dufek.

„Hodnota majetku je kolem jedenácti milionů korun. Náklady na údržbu jsme vyčíslili na 71 tisíc korun za provoz osvětlení a 30 tisíc za čištění komunikací," podotkl Dufek s tím, že chodníky jsou nově vybudované, na některých místech jsou ovšem prorostlé trávou.

„Někde chybí i kus zámkové dlažby. Než dojde k faktickému převzetí, pan Ryšavý je vyčistí, opraví a následně nám je předá v bezvadném stavu, na což bude dohlížet odbor dopravy," uvedl náměstek.

Zastupitelé i přesto návrhu nedali zelenou. „Rozuměl bych tomu, kdyby území bylo z 90 procent dostavěné. Zastavěno je ovšem jen zhruba deset parcel, zbylých asi dvě stě je prázdných," řekl zastupitel a architekt Jan Hrouda.

HAUSENBLAS POCHYBUJE

Záhadné je podle jeho slov to, že Ryšavý chce městu dát silnice bez malých kousků, kterými se napojují na městskou cestu.

Ve Skoroticích má sídlo své firmy také zastupitel Martin Hausenblas.

„Panu Ryšavému bychom převodem snížili náklady s jeho megalomanským developerským projektem, a to je špatně. Zastavěných je jen pár parcel, zbytek je pole. Nehájím zájem své firmy, ale veřejný zájem. Pokud by to pan Ryšavý myslel tak úžasně, tak by nám dal i ty zbývající kousky," myslí si Hausenblas.

Proč jsou některá místa odříznutá, ovšem v minulosti Petr Ryšavý již vysvětlil.

„Jsou to kousky, kde ještě nejsou dokončené chodníky a není dokončené napojení právě na komunikaci od hřbitova nahoru na Petrovickou ulici. Tohle mám 
v plánu dodělat v příštím roce. Z toho důvodu jsem si nedovolil to nabídnout městu," uvedl Ryšavý.

Jak hodlá ve věci postupovat dále, není zřejmé. Na dotazy nereagoval.