Konec plateb za odpady. Definitivu této nové městské vyhlášce udělilo ministerstvo vnitra. Smetlo totiž ze stolu odvolání proti jejímu vydání.

Odvolání poukazovalo na okolnost, že radní návrh nové vyhlášky neprojednali s městskými obvody ještě dřív, než se dostala na program zasedání městského zastupitelstva.

Ministerstvo sice připustilo, že tak mohl být porušen článek 21 statutu města Ústí nad Labem, ale to prý není vysloveně protizákonné.

VYHLÁŠKU SCHVÁLILO 24 ZASTUPITELŮ

„Neprojednání návrhu vyhlášky statutárních měst s městskými částmi či obvody není podle zákona o obcích podmínkou pro nabytí platnosti a ani nezpůsobuje její nezákonnost. Jedná se o platný a účinný právní předpis města,“ zdůvodnil rozhodnutí úředník ministerstva vnitra Radek Zugar.

Střekovské nábřeží.
Střekov chce zvelebit nábřeží, přizval si i architektku

Upozornil zároveň na to, že zákon vydávání vyhlášek vyhrazuje pouze zastupitelům, a ti nové nařízení o odpadech schválili v září nadpoloviční většinou 24 hlasů. O svolání zastupitelstva i předložených materiálech informoval magistrát zastupitele i veřejnost v zákonné lhůtě.

Protest na ministerstvo zaslal ústecký nezařazený zastupitel David Daduč. „Já sice souhlasím s připomínkami k vyhlášce jako takové, ale kvůli tomu jsem neprotestoval. Šlo mi totiž o princip, že byl porušen statut města, tedy jakási jeho ústava. Je proto důležité, že mi v tom dalo ministerstvo za pravdu, ačkoli jinak říká, že zákon porušen nebyl,“ vysvětlil zastupitel Daduč.

Vedení města podle primátorky Věry Nechybové (UFO) původně připravovalo vyhlášku, jež by osvobodila od plateb za svoz komunálního odpadu pouze děti a seniory.

„Dva obvody se k návrhu vůbec nevyjádřily, od dalších dvou přišly jen dílčí úpravy. Na jednání rady města jsem podala protinávrh na úplné zrušení poplatků, protože to bývalé městské vedení slíbilo, ale nesplnilo. Považuji to za dluh, který město vůči lidem má,“ vysvětlila primátorka Nechybová.

S vyhláškou ovšem nesouhlasí městská opozice, například Martin Krsek (PRO! Ústí), který předal zastupitelům k projednání svůj vlastní návrh. Upozorňuje, že 40 milionů bude městu chybět, když za odpad platí 70 milionů korun.

Magistrát města Ústí nad Labem.
Porcování medvěda v Ústí: dostane se na parkoviště a také venkovní bazény

„Chtěli jsme od poplatku osvobodit mladistvé do 18 let, seniory a lidi, kteří žijí v cizině. Ne ale jeho placení úplně škrtnout, to je populismus. Poplatek by měl lidi vychovávat k ekologičtějšímu myšlení,“ dodal.

Poplatek za likvidaci a svoz odpadu
Ústečané od Nového roku ušetří 500 korun na osobu a rok. To u čtyřčlenné rodiny činí citelných 2000 korun ročně. Opozice namítá, že 40 korun měsíčně na osobu není zátěž. Neplatiči dluží městu na tomto poplatku přes 100 milionů korun. Město přijde o 40 milionů. Za likvidaci odpadu ale platí zhruba 70 milionů korun.