Severočeské vodovody a kanalizace oznámily, že kvůli plánované odstávce dojde k přerušení dodávky pitné vody. Obyvatelé Českého Bukova se na tuto skutečnost musí připravit, protože náhradní zásobování cisternami zajištěno nebude.